درگذشت دکتر روساریو الساندرلو

درگذشت دکتر روساریو الساندرلو

درگذشت روساریو الساندرو

متاسفانه خبردار شدیم آقای دکتر روساریو الساندرو رئیس اتاق بازرگانی ایتالیا و ایران در شهر میلان درگذشتند.

بسیار متاسفم و درگذشت ایشان را به جامعه صنعت کشورهای ایران و ایتالیا تسلیت می‌گویم.

اعتقاد داریم ایران یک حامی بزرگ خود را نه تنها در ایتالیا، بلکه در اروپا و حتی در سطح بین الملل از دست داد؛ روحش شاد

شهاب عبدی پور
مدیرعامل شرکت یاز پترو نوا

مقالات پیشنهادی :