اعلام حریق

کابل اعلام حریق

کابل اعلام حریق

معرفی کابل اعلام حریق کویسل

از آنجا که در یک سیستم اعلام و اطفاء حریق تمامی تجهیزات، قطعات بایستی با هم همخوانی داشته باشد، کابل اعلام حریق از سری کابل خشکی نیز از این خاصیت مستثنی نیست لذا قصد داریم پیش از واشکافی کابل اطلاعات عمومی در خصوص این سیستم نیز در این متن بگنجانیم.

سیستم‌های اعلام حریق

با پیشرفت تکنولوژی در ساختمان های امروزی راه اندازی سیستم اعلام حریق از الزامات است تا خطرات احتمالی آتش سوزی ساختمان ها کم شده لذا سطح کیفی سیستم های اعلام حریق از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در این سیستم ها حفظ یکپارچگی مدار در تجهیزات کشف حریق با سیستم مرکزی و تجهیزات خاموش کننده با کنترل پنل تحت شرایط حریق با استفاده از کابل‌های نسوز با گواهی های معتبر بسیار مهم بوده لذا پای تاییدیه های معتبر به میان آمده که از معتبر ترین آنها تاییدیه LPCB می‌باشد.

سیستم های اعلام حریق براساس کارکردشان به سه نوع متعارف، آدرس پذیر و بدون سیم تولید می شوند که این 3 گروه هر کدام به دو گروه خودکار و دستی تقسیم می‌شوند.

کابل نسوز اعلام حریق

سیستم اعلام حریق دستی

در سیستم اعلام حریق دستی تعدادی شستی و زنگ در نقاط لازم نصب و توسط یک زون مشترک یا مستقل به منبع تغذیه متصل می گردد در حالت عادی شستی ها بازبوده و جریان از مدار عبور نمی نماید درصورتی که یکی از شستی ها فعال شود جریان در مدار برقرار گردیده و کلیه زنگ ها و یا آژیرها در آن زون مشترک فعال خواهند شد زون مستقل هر شستی فقط زنگ یا زنگ‌های مربوط به مدار خودش را به صدا در می آورد.

در این سیستم تعدادی شستی و زنگ در نقاط مورد نظر نصب و توسط یک زون مشترک یا مستقل به منبع تغذیه متصل می گردد در حالت عادی شستی ها بازبوده و جریان از مدار عبور نمی‌نماید.

در صورتی که یکی از شستی ها فعال شود جریان در مدار برقرار گریده و کلیه زنگ ها یا آژیرها در زون مشترک فعال خواهند شد زون مستقل هر شستی فقط زنگ یا زنگ های مربوطه به مدار خودش را به صدا در می آورد.

سیستم کشف و اعلام حریق خودکار متعارف (Fire Alarm System)

سیستمی متشکل از پانل کنترل، کاشف های اتوماتیک (دود، حرارت و شعله) آژیرها، چراغ‌های هشدار دهنده و ماژول های مختلف که علاوه بر اعلام دستی، در صورت بروز حریق در کمترین زمان ممکن آن را به صورت خودکار کشف کرده و ضمن آگاه سازی ساکنان و متصرفان از خطر و نشان دادن طبقه و بخش یا حتی فضایی که آتش سوزی از آن محل شروع شده است،

می‌تواند فعال سازی سیستم های تهویه (خروج دود)، اطفای اتوماتیک، کنترل آسانسور، باز و بسته کردن دمپرهای آتش، دود و عملیاتی از این قبیل را انجام دهد در واقع یک سیستم اتوماتیک به کمک میکرو پروسسورها کلیه فضاهای مورد نظر را به صورت دائمی کنترل  و حفاظت می‌نماید.

این سیستم نقش مهمی در جلوگیری از توسعه آتش سوزی دارد. این نوع سیستم به دوروش طراحی و مورد اجرا واقع می‌شود.

1) سیستم اعلام حریق با قابلیت آژیر یا زنگ مختص زون (زونال)
2) سیستم اعلام حریق با قابلیت عملکرد همزمانی کلیه زنگ ها و آژیرها

درجریان سیستم برحسب نیاز به چند منطقه (زون) تقسیم می شود هر منطقه دو زوج سیم (کابل) کاشف ها شستی ها و زنگ ها را پوشش می دهد که دارای مدار اعلام حریق مستقل است و به محض شروع آتش در بنا، زنگ یا آژیر تمام منطقه به صدا در می آید.

سیستم اعلام حریق متعارف

نوعی از دستگاه‎‌ها و تجهیزات خودکار اعلام حریق می‌باشد که سیگنال الکتریکی آن ها از نوع آنالوگ (غیردیجیتال) می‌باشد، این نوع سیستم به دو روش طراحی و اجرا می‌باشد.

1) سیستم اعلام حریق با قابلیت عملکرد آژیر یا زنگ مختص زون (زونال)
2) سیستم اعلام حریق با قابلیت عملکرد هم زمانی کلیه زنگ ها و یا آژیرها

در این سیستم برحسب نیاز به چند منطقه (زون) تقسیم می شود هر منطقه توسط دو زوج سیم (کابل) کاشف ها و شستی ها و زنگ ها را پوشش می دهد که دارای مدار اعلام حریق مستقل است به محض شروع آتش در بنا زنگ یا آژیر تمام منطقه باترتیب زمانی برنامه ریزی شده به صدا در می آید.

درصورتی که سیگنال توسط اپراتور یا نگهبان قطع نشود زنگ سایر منطقه ها به صدا در خواهد آمد.

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر:

در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر تمام المان های بکار گرفته شده از قبیل کاشف ها، شستی ها، زنگ، ما ژول ها ورودی و خروجی توسط یک یا آدرس مشخص می شوند و مرکز کنترل، اتاق یا محل مورد نظر را با همان کد یا آدرس شناسایی و شرایط آن را همراه با اطلاعات توصیفی برروی صفحه نمایش گر جهت استفاده و هدایت سریع مسئولین ایمنی و یا ساکنین به نمایش می گذارد.

در این سیستم تمام تجهیزات بکار گرفته شده از قبیل کاشف ها، شستی ها، زنگ، ماژول های ورودی و خروجی توسط یک کد یا آدرس مشخص می‌شوند و مرکز کنترل، اتاق یا محل مورد نظر را با همان کد یا آدرس شناسایی می نماید.

در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر می‌بایست آدرس دهی به ترتیب نام پانل، شماره لوپ، شماره قطعه و نام آن که به صورت حروفی تعریف شده نمایش داده شود .

مثال: حریق پانل 1)لوپ 2)دیوایس 3)دود در طبقه اول 4)واحد 5)پذیرایی

از ویژگی های خاص آن نیز استفاده از قطعه محافظتی به نام ایزولاتور است که از اتصال کوتاه یا قطعه مدار جلوگیری می نماید.
حداکثر تعداد المان ها بین هر ایزولاتور می تواند 25-20 قطعه باشد در صورت بروز هرگونه قطعی یا اتصالی در مدار یا خرابی قطعات ایزولاتور پس از دریافت دستور از مرکز کنترل، فعال شده و مسیر عادی جریان را از دو طرف به سمت قطعات هدایت می کند.

این روش باعث افزایش سطح ایمنی و قطعات شده و همیشه در حال کار خواهد بود.
در این سیستم نقطه ای که آتش سوزی را از آنجا شروع گردیده بسیار سریع شناسایی شده و نوع آن نیز مشخص می شوند در نیتجه اقدامات لازم با سرعت کافی انجام خواهد شد.

کابل اعلام حریق آدرس پذیر

کابل اعلام حریق آدرس پذیر

در حقیقت کابل‌های اعلام حریق در سیستم های کاشف حریق آدرس پذیر همان کابل های مقاوم در برابر حریقی هستند که بر مبنای استاندارد های خاصی تولید شده و موفق به اخذ تاییدیه های بین المللی همچون LPCB شده اند.

همانگونه که میدانید حساسیت سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر با توجه به گستردگی شبکه سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر بیشتر از سیستم های متعارف بوده لذا استفاده از کابل های دارای تاییدیه برای این سیستم ها الزامی می باشد.

عوامل موثر بر کیفیت کابل اعلام حریق

از آنجایی که کابل‌های اعلام حریق دارای مشخصات منحصر بفردی هستند در اینجا به چند مورد از مشخصات و ویژگی این کابل ها که تاثیر مستقیم بر کیفیت کابل ها در شبکه های اعلام حریق دارد اشاره خواهیم کرد که عبارتند از:

LSOH:

این اصطلاح بسیار مهم و درخور اهمیت است چرا که خود به دو پارامتر بسیار مهم Low Smoke (کم دود) و Halogen Free (فاقد گاز کشنده هالوژن) تقسیم می شود.

(کم دود بودن) در اثر سوختن مواد و انرژی و مولکول‌های جدید تولید شده که بسیار متنوع و خطرناک می باشند. ریسک به خطر افتادن جان انسان ها را دو چندان می‌کند از این رو کابل‌های مقاوم در برابر حریق دارای خاصیت Halogen Free هستند که فاقد این گازهای سمی و هالوژن هستند که طبق استاندارد BS EN 60754-1 و BS EN 60754-2 در دستور کار کابل سازی های معتبر دارای تاییدیه های بین المللی قرار می گیرند.

مقوله OHLS را با نام های FHLS ،ZHLS ،LSZH ،Free H Low S و… نیز می‌شناسند.

Flame Retardant:

این خاصیت بسیار مهم، باعث بازدارندگی انتقال و انتشار شعله به نقاط دیگر ساختمان می‌شود. دقت داشته باشیم که کابل هایی که خاصیت Flame Retardant دارند بایستی OHLS نیز باشند.

Fire Resistant:

کابل‌های اعلام و اطفاء حریق بایستی خاصیت Fire Resistant را داشته باشند. این خاصیت مبین توانایی عملکرد صحیح کابل در شرایط آتش سوزی می باشد.

دقت داشته باشیم که کابل Fire Resistant بایستی Flame Retardant بوده و بصورت پیش فرض OHLS نیز می باشد، در صورت نقض هر یک از این خواص سه گانه کابل برای سیستم اعلام و اطفاء حریق مناسب نمی‌باشد.

دقت فراوان داشته باشیم که اهمیت کابل در یک پروژه اعلام حریق اگر بالاتر از تجهیزات اعلام نباشد کمتر نیست، چرا که عیب یابی و تعمیر یا تعویض کابل به مراتب هزینه بر تر و سخت تر از تعمیر یا تعویض دتکتور و یا تجهیزات اعلام حریق می باشد.

به جرات میتوان گفت که عدم عملکرد یک سیستم اعلام حریق و اعلام آلارم کاذب و آتش سوزی های دروغین به دلیل نویز پذیری کابل های اعلام حریق می‌باشد.

Anti-Noise:

یکی از مهمترین موارد مورد بحث در کابل‌های سیستم اعلام حریق، پارامتر مقاومت در برابر نویز پذیری کابل است، چرا که نویز و امواج الکترو مغناطیس پیرامونی کابل باعث ایجاد الکتریسیته ساکن شده و با افزایش آن اختلاف پتانسیل بوجد آمده و باعث تحریک سیستم اعلام حریق و در نهایت آژیر و اعلام آتش سوزی کاذب خواهد بود.

حال با تاثیر پذیری از تکنولوژزی و دانش روز و استفاده از پوشش آلومینیومی به عنوان Screen و بهره مندی از سیم تخلیه، الکتریسیته ساکن ایجاد شده روی فویل آلومینیومی را به سیستم زمین تخلیه کرده و مانع از بروز آتش سوزی کاذب خواهد شد.

دقت داشته باشید که بنا به دلایل متعدد استفاده از شیلد بافته شده مجاز نمی‌باشد.

از این دلایل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • سیم های شیلد بسیار نازک است و در جریان آتش سوزی و مواجهه با حریق ذوب شده و دچار قطعی می گردد.
 • سیم های شیلد در زمان حریق داغ شده و در عایق کابل نفوذ کرده و باعث ایجاد اتصال کوتاه می گردد.

فویل های بکار رفته در کابل‌های مقاوم در برابر حریق از دو مدل آلومینومی و مسی معمولا در بازار یافت می‎‌شود که پیچاندن فویل به دور کابل باعث انعطاف پذیری بیشتری در کابل می‎‌شود.

استاندارد کابل اعلام حریق

انواع کابل های اعلام حریق شرکت Cavicel ایتالیا به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

کابل اعلام حریق استاندارد Firecel SR 114 H

این کابل پر مصرف ترین کابل در سیستم اعلام حریق بوده و در دو مدل از نظر ساختار هادی بشرح زیر تولید و عرضه می گردد:

 • کابل Firecel SR 114 H با هادی مفتولی (Solid)
 • کابل Firecel SR 114 H با هادی نیمه افشان (Stranded)

لازم به ذکر است که در ساختار این کابل سطح مقطع سیم تخلیه سطح مقطع سیم های کابل تا سطح مقطع 4 میلیمتر همسان و برابر تولید و عرضه می گردد.

کابل اعلام حریق استاندارد و کاربردهای آن:

نظر به استفاده از عنوان “استاندارد” و ترجمه آن که به معنی حداقل ها می باشد این دسته از کابل ها ساده ترین و ارزان ترین نوع کابل ها بوده و عدول از این حداقل ها موجب نا کارآمدی کابل می گردد.

کاربرد کابل های استاندارد برای سیستم های اعلام و اطفاء حریق در ساختمان های مسکونی، سینماها، بیمارستان ها، سالن های تئاتر، ادارات، مساجد، اماکن مذهبی و زیارتگاه ها، مراکز خرید، پاساژها و… کاربرد دارند.

کابل اعلام حریق تقویت شده Firecel SR 114 E

این کابل با اضافه شدن یک لایه نوار میکا بر روی هادی و زیر عایق دارای مقاومت بالا تری در مواجهه با حریق بوده از این رو این کابل را enhanced یا تقویت شده نامیده اند.

دانلود کاتالوگ کابل اعلام حریق SR 114E و SR 114H

پی دی اف

کابل Firecel SR 104 H با هادی مفتولی

در ساختار این کابل تفاوت هایی نسبت به کابل Firecel SR 114 وجود داشته که بارز ترین آن سطح مقطع 0/5 برای سیم تخلیه (Drain Wire) می‌باشد.

دانلود کاتالوگ کابل Firecel SR 104 H

پی دی اف

کابل اعلام حریق MICC Firecel

این کابل با ساختار فوق العاده خود بالاترین مقدار مقاومت در شرایط آتش سوزی را دارد، اما به دلیل خشکی و محکمی کابل از این دسته کابل ها فقط در پالایشگاه ها و تاسیسات نفتی استفاده می‌شود.

دانلود کاتالوگ کابل اعلام حریق MICC Firecel

پی دی اف

کابل اعلام حریق و کاربرد آن در اطفاء حریق

کابل های اعلام حریق به عنوان اصلی ترین عامل ارتباطی بین سیستم های اعلام حریق و سیستم اطفاء حریق نقش اساسی و موثری دارد چرا که عدم انتقال دیتا های فعال سازی سیستم اطفاء یا تاخیر در ارسال اطلاعات موجب خسارات جبران ناپذیری خواهد شد.

ساختار سیم و کابل اعلام حریق

نظر به اهمیت موضوع ساختار کابل سیستم های اعلام حریق بشرح زیر تقدیم حضور می گردد:

 • هادی از جنس مس
 • عایق از جنس سیلیکون
 • اسکرین لایه نویزگیر (پوشش در مقابل امواج الکترو مغناطیس پیرامونی)
 • سیم تخلیه از جنس هادی مس قلع اندود
 • روکش بیرونی از جنس پلیمرهای ترموپلاستیک کم دود و فاقد گاز هالوژن

استانداردهای کابل اعلام حریق

همانگونه که میدانید از استانداردهای زیادی در طراحی، تولید و آزمایش کابل‌های سیستم های اعلام حریق استفاده می شود که معروف ترین ها و پر کاربرد ترین آنها بشرح زیر است:

استاندارد طراحی اولیه BS 7629-1
استاندارد عایق BS EN 50363-1
استاندارد روکش بیرونی BS 7655-6-1
استاندارد مقاومت در برابر آتش BS 6387 (Cat, C,W,Z)
BS EN 50200 (PH30-PH60-PH120)
BS EN 50200 annex E
IEC 60331
استاندارد جلوگیری از توسعه و گسترش آتش BS EN 60331-1-2
استاندارد جلوگیری از انتقال حریق BS EN 60332-3-24
استاندارد گازهای خورنده BS EN 50267-2-1 amd. 2
استاندارد دودهای انتشار یافته در زمان آتش سوزی BS EN 61034-2
استاندارد کاربرد کابل BS 5839-1
BS 5839-8
BS 5266-1
BS 8519

تفاوت کابل نسوز و اعلام حریق چیست؟

کابل نسوز واژه ای ساخته ذهن افراد غیر متخصص بوده چرا که تمامی کابل ها می سوزند برای این منظور بهتر است بگوییم، کابل مقاوم در برابر حریق و یا کابل سیستم اعلام حریق که میتوان این گونه معرفی کرد:
کابل اعلام حریق کابل است که بتواند توان مقدار مشخصی شعله مستقیم را برای مدت زمان مشخصی بر مبنای استاندارد های مربوطه تحمل نماید.

گواهینامه LPCB برای کابل اعلام حریق

آیا گواهینامه LPCB برای کابل اعلام حریق اجباری است؟

جهت حصول اطمینان از کیفیت و صحت عملکرد هر محصولی، موسسات اعتبار سنجی بین المللی که بطور مستقل و غیر مغرضانه نسبت به تست و کنترل کیفی می‌نمایند و مدارک آنها اعتبار بین المللی دارد.

از این دسته موسسات، موسسه اعتبار سنجی Red Book Live انگلستان است که تاییدیه های Loos Prevention Certification Board که مخفف آن LPCB بوده را صادر نموده از آنجا که این موسسه شهرت عام داشته و به انجام تست های سختگیرانه معروف است،

تمامی مهندسان و دست اندرکاران صنف ایمنی و اعلام حریق به محصولات دارای نشان LPCB اعتماد داشته و بدون شک این کابل های سیستم اعلام حریق را مصرف می نمایند، دقت داشته باشیم که عدم وجود این تاییدیه مخصوصاً در کابل های اعلام حریق می تواند عواقب ناگواری را در پی داشته باشد.

با توجه به موارد فوق و بررسی های کارشناسانه و آزمایش‌های سخت کابل های سری Firecel شرکت کابل سازی Cavicel ایتالیا موفق به اخذ تاییدیه LPCB به شماره 217F گردید.

شرکت یاز پترو نوا به عنوان نماینده رسمی و انحصاری شرکت Cavicel ایتالیا در ایران مفتخر است تا کابل های Original و با کیفیت را با گارانتی خود تولید کننده به مشتریان فهیم و محترم تحویل نماید.

تاییدیه آتش نشانی

تاییدیه سازمان آتش نشانی تهران

کابل اعلام حریق Cavicel دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی تهران بوده، و نام شرکت یاز پترو نوا به عنوان نماینده رسمی و انحصاری کابل Cavicel ایتالیا در ایران، در وبسایت سازمان آتش نشانی تهران ثبت شده است.

دانلود لیست کابل‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎های مقاوم در برابر حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران

نویسنده:
مهندس شهاب عبدی پور

از آنجا که افراد سوء استفاده گر نسبت به تولید کپی کابل های اعلام حریق شرکت کویسل اقدام نموده اند، لذا شرکت Cavicel جهت کوتاه کردن دست افراد متقلب از مشتریان خود می خواهد قبل از اقدام به خرید کابل در ایران نسبت به استعلام نماینده و عاملیت مجاز فروش از طریق ایمیل های زیر اقدام نمایند.

دقت داشته باشید، نامه های نمایندگی موجود دال بر نماینده بودن یک شرکت نیست، نامه نمایندگی هم از طریق ایمیل های زیر قابل استعلام می باشد:

cavicel@cavicel.com
middleeast@cavicel.com

جهت خرید کابل اعلام حریق و آگاهی از قیمت کابل اعلام حریق کویسل با کارشناسان فروش ما در شرکت یاز پترو نوا تماس بگیرید،
و همینطور میتوانید از طریق فرم زیر کابل درخواستی خود را ثبت کنید، ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.

شرکت یاز پترو نوا

دفتر فروش: (6 خط ویژه) 55660382(021)
ایمیل سازمانی: sale@yazpn.com

شرکت یاز پترو نوا با ارائه انواع کابل نسوز و کابل اعلام حریق، با تضمین بهترین قیمت آماده تامین و ارسال انواع کابل خدمت شما مشتریان عزیز است.

برای آگاهی بیشتر مطالعه خبر کابل اعلام حریق پیشنهاد می شود.

13 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • فتاح
  2020-09-22 07:51

  خیلی جامع و کامل، آفرین بر شما

  پاسخ
  • مدیر وبسایت
   2020-09-22 08:22

   با سلام خدمت شما جناب فتاح عزیز
   خوشحالیم که مقاله کابل اعلام حریق برای شما مفید واقع شده
   به امید پیروزی و موفقیت برای شما

   پاسخ
   • مکوندی
    2020-10-02 10:00

    سلام
    این آقای مهندس عبدی پور همونیه که توی ماهشهر در همایش آتش نشانی سخنرانی داشت؟

    پاسخ
    • مدیر وبسایت
     2020-10-02 19:04

     با سلام خدمت شما جناب مکوندی عزیز
     بله، جناب مهندس عبدس پور در همایش آتش نشانی سخنرانی کردند.
     موفق و پیروز باشید.

     پاسخ
 • اردلان رفیعی
  2020-09-27 22:40

  فرق کابل نسوز، کابل مقاوم در برابر حریق، کابل ضد حریق، کابل اعلام حریق، کابل فلیم، کابل فایر، کابل کم دود و… چیه؟
  اگه اینا یکی هستند پس چرا اسماشون متفاوته؟
  من واقعاً نمیدونم.

  پاسخ
  • مدیر وبسایت
   2020-09-28 08:54

   جناب آقای اردلان رفیعی
   با درود و سپاس از اینکه سایت ما را مورد لطف خود قرار داده، سوال بسیار جامع و بجای شما را بشرح زیر پاسخگو هستیم:
   کابل نسوز: در حقیقت کابل نسوز نامی تجاری برای “کابل های مقاوم در برابر حریق” است.
   “کابل مقاوم در برابر حریق”: کابلی است که بر مبنای استاندارد تحمل توان حرارتی شعله به مقدار معینی را در مدت زمان مشخصی داشته باشد، به عنوان مثال کابل Firecel مدل SR 114 H از محصولات شرکت Cavicel ایتالیا بر مبنای استاندارد BS6387 Cat C می تواند دمای 950 درجه سانتیگراد شعله مستقیم را به مدت 180 دقیقه (سه ساعت) تحمل نماید.
   کابل ضد حریق: کابل ضد حریق نام تجاری “کابل مقاوم در برابر حریق” است.
   کابل اعلام حریق: کابل اعلام حریق نام دیگر کابل مقاوم در برابر حریق است که در سیستم های اعلام حریق بکار برده می شود.
   کابل Flame: در حقیقت نام اصلی این کابل Flame Retardant Cable است، این اصطلاح بدان معنی است که این کابل مقاوم در برابر انتشار شعله می باشد یعنی اگر در نقطه ای آتش سوزی شود و این لتش سوزی از طریق این کابل به نقاط دیگر انتشار نخواهد یافت.
   کابل Fire: در واقع نام این کابل Fire Resistant Cable بوده و به معنی “کابل مقاوم در برابر حریق” می باشد.
   کابل کم دود: این کابل همان کابل OHLS بوده بدان معنی که اگر در شرایط آتش سوزی قرار گیرد کم دود بوده، فاقد گاز هالوژن که گازی سمی و کشنده است می باشد.
   در خاتمه امید داریم که این توضیحات برای شما کاربردی و مفید باشد، در این خصوص در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام تقاضا داریم با شماره تلفن 0215566082 تماس حاصل فرمایید.
   مهندس شهاب عبدی پور

   پاسخ
 • مدیر وبسایت
  2020-09-29 09:04

  با سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب سعیدی عزیز
  لیست قیمت کابل اعلام حریق کویسل به ایمیل شما ارسال شد.
  موفق و پیروز باشید.

  پاسخ
 • مطهر
  2020-10-05 21:36

  چه شرکتی نماینده واقعی کویسل است؟

  پاسخ
  • مدیر وبسایت
   2020-10-06 08:41

   با سلام خدمت شما جناب مطهر عزیز
   شرکت یاز پترو نوا تنها نماینده رسمی و انحصاری کابل کویسل ایتالیا در ایران هست که شما می‌توانید جهت اطلاع و اطمینان از نماینده شرکت Cavicel در ایران، قبل از خرید کابل کویسل، لطفاً با آن شرکت از طریق ایمیل های زیر ارتباط برقرار نموده و نمایندگی کویسل را استعلام نمایید.
   cavicel@cavicel.com
   middleeast@cavicel.com
   موفق و پیروز باشید.

   پاسخ
 • امیر صفایی
  2020-10-11 08:57

  کابل اعلام حریق ایرانی هم موجود دارید؟

  پاسخ
  • مدیر وبسایت
   2020-10-11 08:59

   با سلام خدمت شما جناب صفایی عزیز
   لیست موجودی کابل اعلام حریق به ایمیل شما ارسال شد.
   موفق و پیروز باشید.

   پاسخ
 • مجتبی شیری
  2020-10-11 11:01

  با سلام یکی از مفیدترین مقاله هایی که درباره کابل اعلام حریق مطالعه کردم
  لطفا قیمت کابل شیلددار اعلام حریق رو به ایمیل بنده ارسال کنید.

  پاسخ
 • مدیر وبسایت
  2020-10-15 20:06

  با سلام خدمت شما جناب گلی عزیز
  بله، کابل های اعلام حریق شرکت Cavicel دارای گواهینامه LPCB هستند.
  موفق و پیروز باشید.

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات پیشنهادی :